emile koopmans
11/2020

Belazerd

We zijn weer eens belazerd. Door de overheid. Zoals het zo vaak gaat. Er wordt van alles beloofd: het komt helemaal goed! En we trappen er met open ogen in. Elke keer. Ja, dit zijn grote woorden. Maar zo voelt het wel.

Onlangs is men begonnen met de invulling van het nieuwe bedrijventerrein langs de A28 bij Haren, het Nesciopark. Er was destijds veel weerstand tegen deze aanleg. Het prachtige groen tussen Groningen en Haren zou immers onaangetast blijven. Maar dit stukje konden we wel opofferen, vond het College van de gemeente Haren. Waarom? vroeg de gemeenteraad; ze zijn zo verschrikkelijk lelijk, die bedrijvenparken langs de snelwegen. Kijk bij Tynaarlo, kijk bij Leek, kijk bij Groningen. Overal is het vreselijk. En nou moet het in Haren ook zo nodig.

Ja, zei het College, maar in Haren doen we het anders. Wij leggen een groen park aan. Er werd een adviseur ingevlogen die het College een overtuigende tekst verschafte. Ik citeer: Het terrein is ontworpen als een geplooid landschapspark, waarbij de bedrijfsruimte zich in de plooien bevindt. Het bovengrondse beeld is dat van een natuurlijke heuvellandschap, waarin gebouwen harmonieus opgaan. Natuur en bebouwing gaan één geheel vormen en zijn gelijkwaardig aan elkaar. Heel anders dus dan een traditionele zichtlocatie langs een snelweg. Nou, daar is geen woord Frans bij. En u begrijpt, dat de gemeenteraad hier niet van terug had. Het plan werd aangenomen.

Het ergste was wel, dat het College beweerde, dat je geen gebouwen en schreeuwende reclames vanaf de snelweg zou zien. Je zou alleen een groen parklandschap ervaren. Goedemorgen! Het eerste echte bedrijf dat in aanbouw is, laat al duidelijk zien, dat de eigenaars de zichtbaarheid vanaf de A28, juist het meest aantrekkelijke aspect van de locatie vinden. Het gebouw torent overal boven uit en de reclame brult over de snelweg. Het is zó jammer. De natuur wordt verknald en u en ik hebben weer eens het nakijken. We zijn belazerd; ik word er niet goed van! Stop met nieuwe bedrijventerreinen! Er staat genoeg leeg. Hergebruik eerst de leegstaande panden, en spaar de open ruimte!