emile koopmans
09/2010

Omgevingsvergunning

Ik heb een erg grijs huis, moet u weten. Het dak en de gevels, allemaal grijs. Ik vind het mooi. Het ìs mooi, durf ik zelfs te beweren. Maar toen wilde ik een schuurtje…..

Kom, dacht ik, ik maak een tekening en vraag snel een bouwvergunning aan. Per 1 oktober kan dat niet meer; volgens de nieuwe wet Wabo moet je dan een omgevingsvergunning aanvragen….  Dus, op naar het gemeentehuis. De vriendelijke mevrouw achter de balie was enthousiast en zei dat alles akkoord was, mits ik de schuur bruin of groen zou schilderen. Stik dacht ik, daar heb ik geen zin in. Alles is grijs, dus mijn schuur wordt ook grijs.

Toen de aannemer klaar was kwam de toezichthoudende ambtenaar langs om te bekijken of één en ander conform de bouwvergunning was gerealiseerd. Ik was niet thuis maar mijn dochter wel. Zij ontving de wetsdienaar en hoorde hem constateren dat de kleur afweek van de vergunning. Ach, zei mijn lieverd tactvol, ik geloof dat mijn vader hem nog gaat schilderen.

Na een week kwam er een lange brief van de gemeente. Zenuwachtig opende ik hem en begon te lezen. Dat ik een bouwvergunning had gevraagd en dat ze het plan hadden getoetst aan het vigerend beeldkwaliteitplan en dat daarin stond dat bijgebouwen bruin of groen moesten zijn en dat op die voorwaarde vergunning was verleend en dat er een controlerend ambtenaar ter plaatse had geconstateerd dat de schuur grijs was in plaats van bruin of groen en dat dat dus niet goed was…. inmiddels stond het zweet op mijn voorhoofd en was ik behoorlijk opgefokt…. en dat de ambtenaar nog eens goed in de tuin had rondgekeken en dat hij toen had gezien dat het hoofdgebouw, de woning, ook geheel grijs was en dat ze daarom besloten hadden…. dat het schuurtje wel grijs mocht blijven….

De brief was zo lang dat ik op het eind niet meer geloofde dat het nog goed zou komen. Maar toch. Is het niet geweldig? Wat een prachtige conclusie en zie je wel dat je de handen op mekaar krijgt als je een consistent plan hebt. En wat een van inzicht getuigende controleur! Leve de gemeente! Prima lui. En gastvrij. Je mag tegenwoordig voor een omgevingsvergunning gewoon achterom.