emile koopmans
04/2019

Haderaplein, direct bouwen!

Eén dezer dagen zal het College van Groningen, dat nu regeert over Haren, een belangrijk besluit nemen over de toekomst van ons dorp: wel of niet bouwen op het Haderaplein. Als ik in het College zat, dan wist ik het wel: direct bouwen natuurlijk! Ik ben een groot voorstander van de realisatie van een bouwplan op het Haderaplein (en nee, ik heb geen belangen). Maar…. we moeten wel wat dingen regelen, nu het kan. Ik noem de twee belangrijkste: het winkeloppervlak en het parkeren. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

U kent de bestaande plannen. Het nieuwe bouwblok vormt aan de oostzijde van het Raadhuisplein een hoge wand. Daarmee wordt het plein gesloten en dát is heel goed voor het hart van Haren. Een plein is immers pas een plein, wanneer het (net als een kamer) wanden heeft. Het Raadhuisplein, dat nu, als het ware, leegloopt richting geparkeerde auto’s, krijgt daarmee een prettige dimensie en het krijgt winkels helemaal rondom. Bovendien zal de Brinkhorst, door het nieuwe bouwplan, weer gezelliger worden, omdat het winkelrondje in het centrum meer gesloten wordt. En dát is aantrekkelijk voor iedereen.

Maar…. hoor ik u zeggen, we krijgen er door dit bouwplan, winkeloppervlak bij en dat terwijl er al zoveel leeg staat. En de verwachting is dat de vraag naar winkeloppervlak nog minder wordt. Klopt allemaal. Ik pleit er dus voor, om dáár wat aan te doen. Niet om het bouwplan te veranderen, maar om bestaande winkels te verplaatsen. Juist de winkeliers kunnen er baat bij hebben als er een compacter winkelgebied gaat ontstaan. Dat betekent dat de winkels, die nu aan het voeteneind liggen, moeten verhuizen naar het hart. Boomker geeft al het goede voorbeeld. En hoe gaat het met de andere ondernemers aan dat voeteneind? Zonder namen te noemen; u kent ze wel. Ik besef dat dit nogal wat betekent, namelijk de herbestemming van de oude winkelpanden, maar dit zijn juist nieuwe kansen! Het is mogelijk; ruilverkaveling zie je ook in andere winkelcentra. Concentratie is het lijfsbehoud van Haren. Winkeliers en vastgoedondernemers zullen daarvoor wel gezamenlijk in actie moeten komen en de gemeente kan daarbij helpen.

Maar…. hoor ik u zeggen, er verdwijnen, door dit bouwplan, parkeerplaatsen, terwijl een supermarkt auto’s trekt en de bovenliggende appartementen ook. Jawel, maar er komt binnen het bouwplan ook een parkeerkelder voor de bewoners en de supermarkt krijgt op eigen terrein plaatsen voor klanten. Als je telt wordt het totale aantal inderdaad minder. Maar gelukkig hebben we op dit moment een grote onderbezetting in de bestaande parkeergarage. En als we er nu eens voor zorgen dat het transferium beter verbonden wordt met ons eigen centrum! En dat de parkeerplaatsen van de supermarkt, na sluitingstijd, gebruikt mogen worden door iedereen! Dan voorspel ik, dat al die auto’s wel een plekje gaan vinden. Trouwens, we komen al steeds meer op de fiets. Heerlijk toch, zo’n E-fiets? Wie rijdt er nog zonder! Dus, geen tijd te verliezen: bouwen! Met beleid. Voor het te laat is, uit lijfsbehoud! Nieuwe ronde, nieuwe kansen!