emile koopmans
02/2019

Voor elk raam een dame

Kunt u zich nog herinneren dat Haren zijn eigen burgemeester had? Ik nauwelijks. Hoe hij heette, ben ik vergete. Hij zat daar in het nieuwe gemeentehuis, in z’n eentje in een grote burgemeesterskamer. Hij had de beschikking over een uitgebreid ambtenarencorps. Sinds 1 januari is iedereen vertrokken, ons burgers vertwijfeld achterlatend. Maar er gaat wat veranderen, want men heeft iets besloten.

Het gemeentehuis staat nu leeg, het is er triest en naargeestig, het geluid galmt in de gangen, het is koud en verlaten, behalve in de voormalige burgemeesterskamer. Dáár brandt nog het licht. En de kachel. De ramen zijn beslagen. Want er is door Groningen besloten, dat deze kamer betrokken wordt door “Het Gebiedsteam Haren”. Jawel, het Gebiedsteam gaat ons in zijn eentje de burgemeester en zijn gehele ambtenarencorps doen vergeten. Nou ja, in zijn eentje…. in haar eentje. Het Gebiedsteam bestaat namelijk uit zeven dames! Om ze, ook in deze column, hartelijk te ontvangen, noem ik ze even bij hun naam: Marian Boelema, Margot IJlst, Hillegonda de Vries, Ellen van der Hoek, Fransien Saalbrink, Jans Oeben en Diane Groeneweg. Hartelijk welkom! Maar nu onder ons: gelooft ú er in, zeven dames in één burgemeesterskamer? Wat gaan die in vredesnaam doen? Het persbericht geeft hierop antwoord: “We willen contact zoeken met de Harenaars, zodat we weten welke behoeften en ambities er leven. We willen straks de verbinder zijn tussen de inwoners en het gemeentebestuur van Groningen. En omgekeerd.” U krijgt dus binnenkort bezoek van de dames, want ze willen contact, ze willen weten wat er bij u leeft, én ze hebben ook een budget. Als u nog een speeltoestel wilt, dan betalen zij het, althans dat zeggen ze. Nou, gelooft u nog in Sinterklaas? Ik niet. Ze zijn hier ongetwijfeld om wat te hálen. Hondenbelasting bijvoorbeeld. Want voor elke hond moeten de Harenaars vanaf 1 januari betalen. Nee, ik zie deze dames straks langs de huizen gaan, om naar binnen te kijken of u ook een hondje hebt. En nu snap ik gelijk ook, waarom er zeven dames moeten zijn. Natuurlijk, om die grote huizen in Haren te kunnen omsingelen. Voor elk raam een dame. Nou, u begrijpt het al: zeven dames….. ik heb snel een hondje aangeschaft.