emile koopmans
08/2013

Over de grens

Moeders…, ik ga je verlate…, ik trek nu het zeegat uit…. Zo luisterde ik vroeger vol ontzag naar de zangers van het levenslied, over de avonturiers uit de havens. Ik kon alleen maar de gemeentegrens over trekken. De gemeentegrens van Haren. En dat kan binnenkort ook al niet meer.

Nou, het was onlangs vakantie! En dus trok ik, misschien wel voor het laatst, de gemeentegrens van Haren over. Zo’n grens ligt er niet voor niets. Dat blijkt wel weer. Je ziet onmiddellijk merkwaardige gebouwen aan gene zijde. Op de uitvalsweg vanuit Haren richting Friesland is ineens een gebouw verrezen dat veel vragen oproept. Het is een woonflat (of eigenlijk twee, een dikke hoge en een minder hoge). Ze zijn verbonden door een scheeflopend tussenlid. Het is een hard complex met grote dichte vlakken bont gevlekt metselwerk. Waar geen ramen zitten in een woongebouw vraag je je af wat daar achter gebeurt. Dus ik ben maar eens gestopt en toen bleek dat er ook een OBS is ondergebracht. Een Openbare Basis School, naar ik aanneem. En een gymnastiekzaal. Het woongebouw is zo groot en dominant dat de school, zonder eigen identiteit in een onduidelijke massa, achter anonieme gevels, helaas volstrekt onherkenbaar blijft. De school is geen school. Om toch wat aan de weg te timmeren is op het hek langs de straat een aantal letters aangebracht die (probleem)kind-gerelateerde woorden vormen. De woorden staan aaneengesloten, net zoals To en Tom aten tomaten. U weet wel: toentomatentomatentomatentovrat. Maar dan ingewikkelder, met adolescentschoolkindzoonpeuterbuurtwerkerdienstverlenervaderjufsamenbegeleider,etc. De kinderen zien de letters in spiegelbeeld! Maar het allerergste van het complex is: omdat er een school op de Begane Grond zit was er voor de bergingen in het gebouw geen plaats meer. En daarom staan er langs de weg lange rijen houten schuurtjes. Een aaneenschakeling van celdeuren met tralies ervoor. Wie heeft hier even niet zitten opletten? Zo zouden wij dat in Haren nooit doen! Dit is toch geen gezicht! En dat langs de uitvalsweg voor Harenaars richting Friesland. Foei. We moeten de grenzen toch maar handhaven.