emile koopmans
06/2017

Clubhuis VWDTP 100 jaar

De foto bij deze column is een project uit het oeuvre van architect Jan Kuiler. Kuiler bouwde met zijn compagnon Drewes in zijn carrière zo’n 25 monumenten. Dat aantal halen architecten van nu niet meer, denk ik. De gebouwen van Kuiler waren prachtig en we willen ze graag behouden. Dit specifieke project is deze week precies 100 jaar oud. En we zullen het vieren. Het clubhuis van de VWDTP.

Het zal wel beroepsdeformatie zijn, maar ik ben altijd benieuwd hoe men gekomen is tot de keuze van de architect. En zeker hier, omdat deze architect nog jong was en tot op dat moment nog maar weinig ontwerpen had gerealiseerd. Toch betrof het een grote en belangrijke opdracht. Hoe ging het destijds? Toen Jan Evert Scholten enkele sportvrienden samenriep, om maatregelen ter verbetering van de accommodatie voor zeilers en publiek aan het Paterswoldsemeer te bespreken, is de basis gelegd. Het soppige landje dat naast de Paalkoepel, het zomerverblijf van de heer Scholten, lag werd al tijdens zeilwedstrijden gebruikt, maar dat landje werd steeds natter en ongeschikt om gasten te ontvangen. Er moest dus eigenlijk een gebouw komen. En een tribune om naar de wedstrijden te kunnen kijken. Een walknecht om consumptieartikelen als bier en limonade te verzorgen was er al, maar men vond dit te bescheiden. Tijdens de vergadering (en nou citeer ik uit het jubileumboek) “werd door één der aanwezigen een tekening voor een te stichten gebouw van den Heer Kuiler ter tafel gebracht. Algemeen werd dit bewonderd en er werd ten slotte besloten zóó te gaan bouwen, vooral toen voorzitter Scholten er ook zijn stem aan gaf en men dus op zijn krachtigen steun mocht rekenen”. Niet gek voor zo’n jonge architect dat jouw ontwerp even op tafel wordt gelegd. En dat ze staande de vergadering besluiten dat het zo maar moet worden. Er blijkt een groot vertrouwen in deze beginnende architect uit. Het pleit voor de opdrachtgever die het talent herkende en het vertrouwen gaf. Met dit ontwerp bewees Kuiler zich en er volgden nog 25 monumenten, waarvan ruim 10 in Haren. Aanstaande vrijdag gaan Beno Hofman en ondergetekende tijdens het feestje nog veel meer over dit monument vertellen. En het jubileumboek is vanaf dat moment verkrijgbaar.