emile koopmans
02/2020

Hotel Havenzicht Haren

Hij klauterde vanuit de stoomboot tegen de wal op, een gênante vertoning, sloeg het gras van zijn tabberd, richtte zich op en keek vermoeid de kring rond. Heel Haren was met zijn kroost naar het Noord-Willemskanaal gekomen en stond langs de wal, in een halve cirkel achter een dranghek, opgesteld. Aan beide zijden had ik een klein meisje aan de hand.

Na een poosje kwam de oude man in beweging en liep, met gestrekte arm, recht op mij af. Ik schrok en kromp ineen. Aan zoveel middelpunt was ik niet gewend. Hij gaf me een hand en zei: Dag Emile! Ook de meisjes schrokken en keken met grote ogen naar mij op. Wat gebeurt hier, dachten ze, dat juist onze vader zoveel aandacht krijgt van de Goedheiligman. En ik dacht ook: hier klopt iets niet. Maar langzaam begon het bij me te dagen, toen de vermomming niet op kon tegen zijn herkenbare stemgeluid. Oei. Ik was nog steeds bang voor Sinterklaas.

Het kwam weer allemaal boven toen ik vanochtend in de fonkelnieuwe haven van Haren, langs het Noord-Willemskanaal, ben gaan kijken. Een keurige inham met kade en robuuste bolders. Bij deze aanlegplaats zal Sinterklaas geen moeite meer hebben om op de wal te klauteren. De échte haven, die Haren ooit had, ligt overigens achter de parkeerplaats van het Postiljon Motel, of zoals dat tegenwoordig heet: het Nescio Hotel. Wat een rare naam eigenlijk. Daar, grenzend aan de parkeerplaats van het hotel, evenwijdig aan de woningen langs de Meerweg, ligt de oude uitloper van de vaart naar het dorp. Het is nu een vergeten plek met water en riet. Zonde, dat je daar nauwelijks meer kunt komen. Een historische plek in het dorp, een plek die we zouden moeten herstellen. Dat kan nu, omdat daar binnenkort het nieuwe Nescio Hotel wordt gerealiseerd. We kunnen het water dan doortrekken en het nieuwe Hotel laten uitkijken op de oude haven! Dan hebben we meteen een betere naam: “Hotel Havenzicht Haren”. Wat denkt u, zou dit passen in het financiële plaatje van de ontwikkelaar? Vast wel, hij zou het als mooi cadeautje aan Haren kunnen geven. Maar hij zal wel denken: “Ho Ha Ha, ik ben Sinterklaas niet!”